OneHand

OneHand är en ideell organisation som grundades år 2019 med syftet att hjälpa barn med utbildning och utveckling i deras respektive hemländer. Vi tror att det bästa och långsiktiga sättet att hjälpa barn ut ur ett fattigt och svårt levnadssätt är att bidra till deras utbildning. Vi hjälper till genom att bland annat bidra med skolmaterial och skolavgift.


Vårt syfte och önskan är att fattiga barn, barn med funktionshinder samt föräldralösa barn ska få möjlighet till utbildning.


Vi är just nu verksamma i Syrien, Libanon och Egypten. Vi planerar att i framtiden bli verksamma fler länder samt även i Sverige.

Antal barn som fått gå i skolan i ett år

Utbetalt i stöd 2022

Utbetalda stöd sedan 2019

Administrations-

kostnader 2021