Pågående Projekt

Våra projekt

Libanon

Sedan 2011 har 1,5 miljoner syriska familjer sökt asyl i Libanon. Libanon har tagit emot dem med öppna armar trots att landet har befunnit sig i en ekonomisk kris under flera år och tampats med försämrade livsvillkor. Nu klarar inte landets ekonomi att ta hand om alla som söker asyl och över 170 000 syriska familjer har därför sökt hjälp i andra länder eller återvänt till Syrien.

 

De barn och ungdomar vars föräldrar inte har möjlighet att söka asyl i ett annat land, arbetar för 25kr om dagen eller tigger på gatorna för att kunna köpa lite bröd hem.

Zahle St George
Zahle St George
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster

Mor Afrem klostret


I staden Zahle i Libanon ligger ett kloster vid namn Mor Afrem. Klostret har under många år tagit hand om 70 hemlösa barn i åldrarna 6 till 13 år och hjälpt dem att klara av sin vardag.

 

En stor del av klostret gjordes om till Saint Johns skola så att barnen nu kan få möjlighet att skaffa sig en bättre framtid och slippa hamna på gatan och i kriminalitet. Klostret är beroende av privata gåvor och allt eftersom landet fått det sämre ställt minskar också klostrets möjligheter att bekosta barnens skolavgifter.

 

Ansvarig rektor för skolan är Nunnan Saray, som också är vår kontaktperson.

Mor Afrem-klostret hjälper till med att:

 • Se till att barnen går i skolan och har allt de behöver för att fortsätta att bygga en framtid. (Stora lokaler tillhörande klostret har gjorts om till en skola under namnet Saint George School, för barn i åldrarna 3 – 13 år)
 • Betala lärarnas löner.
 • Skolmaterial
 • Handla kläder samt uniform åt barnen.
 • Se till att det finns mat, medicin och hygien- och städmaterial.
 • Ge möjlighet till läkarbesök.

 

Onehand hjälper till med att:

 

 • Betala skolavgifter

 

Ett barn kostar skolan 100 kr per månad eller 1200 kr per år.

Hjälp oss att låta barnen få gå kvar i skolan.

Mission de vie Beirut
Mission de vie Beirut
Mession de Vie
Mession de Vie
Mession de Vie
Mession de Vie

Föräldralösa barn i klostret New life home, Mession de Vie, Antelias i Libanon


Mitt i Beirut ligger ett kloster vid namn New life home som under många år har öppnat sina dörrar för fattiga och hemlösa barn.

Idag tar klostret hand om 16 föräldralösa barn mellan två och tolv år, så att de

får möjlighet att gå i skolan och skaffa sig en bättre framtid för att slippa hamna på gatan eller i  kriminalitet.

 

Klostret är beroende av privata gåvor och allt eftersom landet fått det sämre ställt minskar

också deras möjligheter att bidra till att betala skolavgift för barnen.

 

Nunnan Rinin som är vår kontaktperson är ansvarig för dessa barn.


Kontaktperson

Dayrayto Sara Al Sitt
Tel: +961 70 776 442


Mission de Vie hjälper till med:

 • Boende åt barnen i klostret
 • Driftkostnader
 • Kläder åt barnen
 • Mat
 • Medicin och läkarbesök
 • Hygien- och städmaterial m.m.

 

Onehand hjälper till med att:

 • Betala skolavgifter
 • Böcker
 • Pennor
 • Block

 

Ett barn kostar skolan 100 kr per månad eller 1200 kr per år.

Hjälp oss att låta barnen få gå kvar i skolan.

Syrien

Staden Homs i Syrien och särskilt stadsdelen Sadad hör till de platser som drabbats hårdast av IS terror. Många barn har förlorat sina föräldrar i kriget och de tvingas ofta arbeta eller tigga för att försöka få mat för dagen. Barnen bor utspridda hos släkt och andra familjer för att klara av sin vardag.

10
10
11
11
12
12
8
8
9
9
1
1
7
7

Föräldralösa barn i Sadad, Syrien


I samarbete med Fader Michael, som är ansvarig för Sadads område och är vår kontaktperson, har Onehand beslutat att hjälpa 50 föräldralösa barn från tiggeri och ge dem möjlighet till utbildning. Barnen är i åldrarna 3-20 år. Man kan mätta ett barn tillfälligt, men med utbildning kan barnet själv skaffa sig en framtid och egen försörjning.


Kyrkan är beroende av privata gåvor och allt eftersom landet fått det sämre ställt minskar

också deras möjligheter att bidra till att betala skolavgift för barnen.


Kontaktperson

Abona Mikael Khalil
Tel: +963 993 713 903Egypten

Kyrkan i Sadad hjäler till med:


 • Mat
 • Medicin
 • Kläder
 • Städmaterial
 • Hygien
 • Läkarbesök m.m.


Onehand stöttar med:


 • Skolavgift samt högskoleavgift
 • Skoluniform (beroende på ålder)
 • Inköp av böcker
 • Pennor och block
 • Busskostnader fram och tillbaka skolan


Ett barn kostar skolan 100 kr per månad eller 1200 kr per år.

Hjälp oss att låta barnen få gå kvar i skolan.

Anba Makar-kyrkan i byn Atris El Giza i Egypten betjänar 250 familjer som inte har en fast månadsinkomst eftersom de arbetar oregelbundet och får en dagslön som sträcker sig till 70 egyptiska pund, som motsvara cirka 40 svenska kronor.


Kyrkan hjälper familjerna genom att dela ut matvaror under helgdagar och vid månadsslut. Den hjälper också till med mediciner och medicinska operationer som familjerna inte kan bekosta själva.


Familjerna har heller inte haft råd att sända sina barn till skolan. Barnen hamnar då oftast på gatan eftersom de under dagarna inte har någonstans att ta vägen. I stället för att dessa barn ska hamna på gatan har kyrkan haft en önskan att hjälpa dom att gå i skolan men har inte haft råd att både hjälpa till med det som är livsnödvändigt och skolgången.


När OneHand fick reda på det svåra läget beslutades det att man skulle hjälpa kyrkan så att barnen kunde gå i skolan och få en god start mot en ljusare framtid.


Hittills har Anba Makar-kyrkan och OneHand hjälpt 35 barn att gå i förskola och skola i två år.


Egypten
Egypten
IMG_4988
IMG_4988
IMG_4984
IMG_4984
IMG_5350
IMG_5350
IMG_5358
IMG_5358
IMG_3768
IMG_3768
IMG_4961
IMG_4961
IMG_4962
IMG_4962
IMG_4980
IMG_4980
IMG_4981
IMG_4981
IMG_4989
IMG_4989
IMG_5348
IMG_5348
IMG_5353
IMG_5353
IMG_5357
IMG_5357
IMG_5359
IMG_5359

Saint John förskola i El Giza, Egypten


I samarbete med fader Domadius som är präst i Anba Makars kyrka i området Atris som ligger i El Giza, Egypten, stöttar Onehand 50 fattiga barn med att gå i förskolan. Ett projekt som kommer att ge en bättre framtid för alla dessa barn.


Kyrkan har stora lokaler som de nu gör om till förskola för att kunna ta hand om barnen som är mellan 1,5 år till 6 år. Några av barnen är fattiga, har handikappade föräldrar eller föräldrar som inte kan läsa eller skriva. Idag spenderar de sina dagar på gatan där de lär sig gatuspråket och dåliga beteenden. Därför är denna förskola viktig för att kunna ge barnen en bättre framtid.


 1. Ta emot 50 fattiga barn så att de inte lever på gatan tills de börjar skolan.

 2. Utveckla barnens färdigheter så att de kan klara sig i samhället.

 3. Utveckla barnens beteenden.

 4. Lära barnen att ta hand om varandra, respektera äldre, förlåta samt tycka om varandra.

 5. Undervisa barnen i arabiska och engelska. (i lekform – helt enkel att låta dem vara barn)

 6. Stärka barnens personligheter och lära dem vilka rättigheter de har.


Kontaktperson

Abona Danial Makari
+20 127 636 8170De kostnader kyrkan står för idag:


 • Renovering av lokaler till förskola.
 • Lärarlöner
 • Läkarkostnader.
 • Vattenkostnader.
 • Elkostnader.
 • Medicinkostnader.
 • Hygienkostnader.
 • Varm grön kofta (uniform)


Onehand hjälper till med:


 • Inköp av uniform
 • Ritpennor
 • Block
 • Läroböcker
 • Lärande leksaker
 • Mellanmål (i form av en smörgås eller korv, med yoghurt).


Kyrkan är beroende av privata gåvor och allteftersom människor fått det sämre ställt minskar också deras möjligheter till att betala och kunna skicka sina barn till förskolan.


Ett barn kostar skolan 100 kr per månad eller 1200 kr per år.

Hjälp oss att låta barnen få gå kvar i skolan.