Egypten

Egypten

Anba Makar-kyrkan i byn Atris El Giza i Egypten betjänar 250 familjer som inte har en fast månadsinkomst eftersom de arbetar oregelbundet och får en dagslön som sträcker sig till 70 egyptiska pund, som motsvara cirka 40 svenska kronor.


Kyrkan hjälper familjerna genom att dela ut matvaror under helgdagar och vid månadsslut. Den hjälper också till med mediciner och medicinska operationer som familjerna inte kan bekosta själva.


Familjerna har heller inte haft råd att sända sina barn till skolan. Barnen hamnar då oftast på gatan eftersom de under dagarna inte har någonstans att ta vägen. I stället för att dessa barn ska hamna på gatan har kyrkan haft en önskan att hjälpa dom att gå i skolan men har inte haft råd att både hjälpa till med det som är livsnödvändigt och skolgången.


När OneHand fick reda på det svåra läget beslutades det att man skulle hjälpa kyrkan så att barnen kunde gå i skolan och få en god start mot en ljusare framtid.


Hittills har Anba Makar-kyrkan och OneHand hjälpt 35 barn att gå i förskola och skola i två år.

Egypten
Egypten
IMG_4988
IMG_4988
IMG_4984
IMG_4984
IMG_5350
IMG_5350
IMG_5358
IMG_5358
IMG_3768
IMG_3768
IMG_4961
IMG_4961
IMG_4962
IMG_4962
IMG_4980
IMG_4980
IMG_4981
IMG_4981
IMG_4989
IMG_4989
IMG_5348
IMG_5348
IMG_5353
IMG_5353
IMG_5357
IMG_5357
IMG_5359
IMG_5359

Saint John förskola i El Giza, Egypten


I samarbete med fader Domadius som är präst i Anba Makars kyrka i området Atris som ligger i El Giza, Egypten, stöttar Onehand 50 fattiga barn med att gå i förskolan. Ett projekt som kommer att ge en bättre framtid för alla dessa barn.


Kyrkan har stora lokaler som de nu gör om till förskola för att kunna ta hand om barnen som är mellan 1,5 år till 6 år. Några av barnen är fattiga, har handikappade föräldrar eller föräldrar som inte kan läsa eller skriva. Idag spenderar de sina dagar på gatan där de lär sig gatuspråket och dåliga beteenden. Därför är denna förskola viktig för att kunna ge barnen en bättre framtid.


 1. Ta emot 50 fattiga barn så att de inte lever på gatan tills de börjar skolan.

 2. Utveckla barnens färdigheter så att de kan klara sig i samhället.

 3. Utveckla barnens beteenden.

 4. Lära barnen att ta hand om varandra, respektera äldre, förlåta samt tycka om varandra.

 5. Undervisa barnen i arabiska och engelska. (i lekform – helt enkel att låta dem vara barn)

 6. Stärka barnens personligheter och lära dem vilka rättigheter de har.

De kostnader kyrkan står för idag:


 • Renovering av lokaler till förskola.
 • Lärarlöner
 • Läkarkostnader.
 • Vattenkostnader.
 • Elkostnader.
 • Medicinkostnader.
 • Hygienkostnader.
 • Varm grön kofta (uniform)


Onehand hjälper till med:


 • Inköp av uniform
 • Ritpennor
 • Block
 • Läroböcker
 • Lärande leksaker
 • Mellanmål (i form av en smörgås eller korv, med yoghurt).


Kyrkan är beroende av privata gåvor och allteftersom människor fått det sämre ställt minskar också deras möjligheter till att betala och kunna skicka sina barn till förskolan.


Ett barn kostar skolan 100 kr per månad eller 1200 kr per år.

Hjälp oss att låta barnen få gå kvar i skolan.