Libanon

Libanon

Sedan 2011 har 1,5 miljoner syriska familjer sökt asyl i Libanon. Libanon har tagit emot dem med öppna armar trots att landet har befunnit sig i en ekonomisk kris under flera år och tampats med försämrade livsvillkor. Nu klarar inte landets ekonomi att ta hand om alla som söker asyl och över 170 000 syriska familjer har därför sökt hjälp i andra länder eller återvänt till Syrien.

 

De barn och ungdomar vars föräldrar inte har möjlighet att söka asyl i ett annat land, arbetar för 25kr om dagen eller tigger på gatorna för att kunna köpa lite bröd hem.

Zahle St George
Zahle St George
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster
St Afrems kloster

Mor Afrem klostret


I staden Zahle i Libanon ligger ett kloster vid namn Mor Afrem. Klostret har under många år tagit hand om 70 hemlösa barn i åldrarna 6 till 13 år och hjälpt dem att klara av sin vardag.

 

En stor del av klostret gjordes om till Saint Johns skola så att barnen nu kan få möjlighet att skaffa sig en bättre framtid och slippa hamna på gatan och i kriminalitet. Klostret är beroende av privata gåvor och allt eftersom landet fått det sämre ställt minskar också klostrets möjligheter att bekosta barnens skolavgifter.

 

Ansvarig rektor för skolan är Nunnan Saray, som också är vår kontaktperson.

Mor Afrem-klostret hjälper till med att:

 • Se till att barnen går i skolan och har allt de behöver för att fortsätta att bygga en framtid. (Stora lokaler tillhörande klostret har gjorts om till en skola under namnet Saint George School, för barn i åldrarna 3 – 13 år)
 • Betala lärarnas löner.
 • Skolmaterial
 • Handla kläder samt uniform åt barnen.
 • Se till att det finns mat, medicin och hygien- och städmaterial.
 • Hjälpa till med läkarbesök samt mediciner.

 

Onehand hjälper till med att:

 

 • Betala skolavgifter

 

Ett barn kostar skolan 100 kr per månad eller 1200 kr per år.

Hjälp oss att låta barnen få gå kvar i skolan.

Mission de vie Beirut
Mission de vie Beirut
Mession de Vie
Mession de Vie
Mession de Vie
Mession de Vie

Föräldralösa barn i klostret New life home, Mession de Vie, Antelias i Libanon


Mitt i Beirut ligger ett kloster vid namn New life home som under många år har öppnat sina dörrar för fattiga och hemlösa barn.

Idag tar klostret hand om 16 föräldralösa barn mellan två och tolv år, så att de

får möjlighet att gå i skolan och skaffa sig en bättre framtid för att slippa hamna på gatan eller i  kriminalitet.

 

Klostret är beroende av privata gåvor och allt eftersom landet fått det sämre ställt minskar

också deras möjligheter att bidra till att betala skolavgift för barnen.

 

Nunnan Rinin som är vår kontaktperson är ansvarig för dessa barn.


Mission de Vie hjälper till med:

 • Boende åt barnen i klostret
 • Driftkostnader
 • Kläder åt barnen
 • Mat
 • Medicin och läkarbesök
 • Hygien- och städmaterial m.m.

 

Onehand hjälper till med att:

 • Betala skolavgifter
 • Böcker
 • Pennor
 • Block

 

Ett barn kostar skolan 100 kr per månad eller 1200 kr per år.

Hjälp oss att låta barnen få gå kvar i skolan.