Syrien

Syrien

Staden Homs i Syrien och särskilt stadsdelen Sadad hör till de platser som drabbats hårdast av IS terror. Många barn har förlorat sina föräldrar i kriget och de tvingas ofta arbeta eller tigga för att försöka få mat för dagen. Barnen bor utspridda hos släkt och andra familjer för att klara av sin vardag.

Syrien saddat
Syrien saddat
8
8
9
9
13
13
10
10
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6
6
11
11
12
12

Föräldralösa barn i Sadad, Syrien


I samarbete med Fader Michael, som är ansvarig för Sadads område och är vår kontaktperson, har Onehand beslutat att hjälpa 50 föräldralösa barn från tiggeri och ge dem möjlighet till utbildning. Barnen är i åldrarna 3-20 år. Man kan mätta ett barn tillfälligt, men med utbildning kan barnet själv skaffa sig en framtid och egen försörjning.


Kyrkan är beroende av privata gåvor och allt eftersom landet fått det sämre ställt minskar

också deras möjligheter att bidra till att betala skolavgift för barnen.Kyrkan i Sadad hjäler till med:


 • Mat
 • Medicin
 • Kläder
 • Städmaterial
 • Hygien
 • Läkarbesök m.m.


Onehand stöttar med:


 • Skolavgift samt högskoleavgift
 • Skoluniform (beroende på ålder)
 • Inköp av böcker
 • Pennor och block
 • Busskostnader fram och tillbaka skolan


Ett barn kostar skolan 100 kr per månad eller 1200 kr per år.

Hjälp oss att låta barnen få gå kvar i skolan.